Miljenko Smokvina:

Muzealizacija baštine Riječkog torpeda u povodu 150 obljetnice izuma torpeda u Rijeci