Antonio Felice Cosulich

Antonio Felice Cosulich (1816-1884)

Mlađi brat Cosulich - Grubeša, kapetan i brodovlasnik, čija su djeca uspješno nastavila svoj pomorski i brodograditeljski poslovni razvitak u Trstu.