Callisto Cosulich

Callisto Cosulich (1847-1918)

Najuspješniji brodarsko – brodograditeljski poduzetnik otoka Lošinja, sin A. Felice Cosulicha.