Eugen Matković

Eugen Matković (1884-1946)

Kapetan i najveći privatni brodovlasnik u Jugoslaviji prije Drugoga svjetskog rata.