Giovanni Luigi Premuda

Giovanni Luigi Premuda (1841-1930)

Kapetan i brodovlasnik prvog parobroda GRAZIA lošinjske trgovačke mornarice nabavljen u Engleskoj 1885. godine.