Ulaz u prostor Bočac 2
Ulaz u prostor Kluba na adresi Bočac 2

Klub pomoraca "Lošinj" je kao udruga osnovan 28.12.2010. na osnivačkoj skupštini u restoranu "Poljana" uz prisustvo brojnih pomoraca sa oba otoka.

Udruga je službeno registrirana 18.01.2011.

Udruga okuplja pomorce Otoka Cresa i Lošinja te ostale zainteresirane.

Članstvo u Udruzi može biti redovno, počasno, nominalno.

Redovni članovi mogu biti državljani Republike Hrvatske i stranci koji prihvate Statut i opće akte Udruge i posjeduju pomorsku knjižicu (matrikulu).

Cilj Udruge je razvijanje, poticanje, njegovanje i propagiranje tradicija i svestranih društvenih odnosa potrebnih za razvoj djelatnosti vezanih uz more, život i rad pomoraca i izgrađivanje pomoraca kao slobodne i plemenite ličnosti.

Unutrašnjost
Unutrašnjost prostora Kluba

Ostvarivanje ciljeva Udruga ostvaruje sljedećim djelatnostima:

- okupljanjem građana koji se bave djelatnostima na moru ili vezanim uz more i simpatizera,

- organizacijom savjetovanja, predavanja, seminara i drugih stručnih skupova o temama vezanim uz rad, stručno usavršavanje i život članova Udruge,

- suradnjom s tiskom, radiom i televizijom radi informiranja javnosti, članova i simpatizera o  svom radu,

- promicanjem i održavanjem kontakata i veza sa zavičajem,

- sakupljanjem informacija relevantnih za zapošljavanje pomoraca,

- brigom za školovanje, pomoći pri zapošljavanju i građanskom odgoju članova Udruge,

- organizacijom društvenih, sportskih, rekreativnih i zabavnih aktivnosti članova Udruge,

- organizacijom i promoviranjem sportova i djelatnosti na vodi,

- čuvanjem i promicanjem vjekovnih tradicija pomorstva i pomoraca,

Unutrašnjost
Knjižnica i neki od postera događanja u našoj organizaciji

- sakupljanjem, čuvanjem i prezentacijom povijesne pomorske baštine Republike Hrvatske,

- radom na ekološkoj zaštiti okoliša, naročito mora, obale i priobalja,

- udruživanje sa sličnim udrugama u Republici Hrvatskoj i u svijetu,

- druženjem članova Udruge u svrhu razvijanja dobrih međuljudskih odnosa, rekreacije, informiranja i zabave.

Udruga može sukladno posebnim zakonima i drugim propisima obavljati slijedeće gospodarske djelatnosti:

  • izdavačka djelatnost.
  • Neprofesionalna filmska i video djelatnost
  • Ugostiteljska djelatnost za vlastite potrebe