Antonio Ivancich-Iviani

Antonio Ivancich-Iviani (1881-1953)

Dugogodišnji zapovjednik velikih i suvremenih brodova MARTHA WASHINGTON, SATURNIA i OCEANIA.

16.02.1881 u Malom Lošinju je rođen Antonio Ivancich Iviani . Započeo je ploviti sa 16 god kao kadet na jedrenjaku Vir , a zatim na jedrenjaku Contessa Hilda kojim je Zapovjedao kapetan Aldebrand Petrina .Čitav je život proveo na moru , a zapovjednikom je bio , među ostalim, na parobrodu Martha Washington , te na motornim brodovima Saturnia i Oceania . Umro je u Trstu 14.01.1953 godine